PROGRAMS

Ang Paglalakbay

Pagninilay ng Salita ng Dios simula sa araw ng paglikha ng Dios sa aklat ng Genesis hanggang sa araw ng kaniyang dakilang paghuhukom sa aklat ng Pahayag. Sa pagtalakay ng bawat kabanata ay naihahayag ang dakilang katotohanang magbibigay daan tungo sa landas ng buhay na siyang nais ng Dios na lakaran ng tao. Hindi maipagkakaila ng sinuman na lahat tayo ay naglalakbay sa buhay na ito, ngunit ang tanong: Saan ka patutungo? Sa bawat liwanag na iyong makikita sa pagbubulay ng Salita ng Dios nabubuo ang iyong katiyakan tungkol sa nais ng Dios na iyong dapat na maging hantungan.

Testimony

Name: Harvey

Place: Camaligan, Camarines Sur

Ilaw ng Pag-asa

Isang napakagandang programa na sadyang nilikha para sa mga kababaihan upang maging kaagapay nila tungo sa buhay na kasiyasiya. Tunay na napakahalaga ng tungkulin ng isang babae sa bawat salin-lahing dumaraan sa mundo. Kaya marapat na matanglawan ang daan na kanilang tinatahak sa pamamagitan ng liwanag ng nagmumula sa Salita ng Dios. Adhikain ng programang ito na maihayag ang tunay na layunin ng Dios sa buhay ng mga kababaihan. Marami ang nagtatanong kung ano nga ba ang ganap na dahilan ng buhay.

Subaybayan ang programang ito sa mga himpilan ng radyo na nakikipagtulungan sa TWR Philipines upang maiabot ang tunay na liwanag ng buhay mula sa ilaw ng pag-asa.

Testimony

Name: Lorena

Place: Talisay, Negros Occidental

DOWNLOAD PROGRAMS

© 2016 TWR Philippines

P.O. Box 332, Baguio City, Philippines

Phone: (074)424-1263