PROGRAMS

Ang Paglalakbay

Pagninilay ng Salita ng Dios simula sa araw ng paglikha ng Dios sa aklat ng Genesis hanggang sa araw ng kaniyang dakilang paghuhukom sa aklat ng Pahayag. Sa pagtalakay ng bawat kabanata ay naihahayag ang dakilang katotohanang magbibigay daan tungo sa landas ng buhay na siyang nais ng Dios na lakaran ng tao. Hindi maipagkakaila ng sinuman na lahat tayo ay naglalakbay sa buhay na ito, ngunit ang tanong: Saan ka patutungo? Sa bawat liwanag na iyong makikita sa pagbubulay ng Salita ng Dios nabubuo ang iyong katiyakan tungkol sa nais ng Dios na iyong dapat na maging hantungan.

Testimony

Name: Harvey

Place: Camaligan, Camarines Sur

Ilaw ng Pag-asa

Isang napakagandang programa na sadyang nilikha para sa mga kababaihan upang maging kaagapay nila tungo sa buhay na kasiyasiya. Tunay na napakahalaga ng tungkulin ng isang babae sa bawat salin-lahing dumaraan sa mundo. Kaya marapat na matanglawan ang daan na kanilang tinatahak sa pamamagitan ng liwanag ng nagmumula sa Salita ng Dios. Adhikain ng programang ito na maihayag ang tunay na layunin ng Dios sa buhay ng mga kababaihan. Marami ang nagtatanong kung ano nga ba ang ganap na dahilan ng buhay.

Subaybayan ang programang ito sa mga himpilan ng radyo na nakikipagtulungan sa TWR Philipines upang maiabot ang tunay na liwanag ng buhay mula sa ilaw ng pag-asa.

Testimony

Name: Lorena

Place: Talisay, Negros Occidental

Bigkis ng Katotohanan

Ito ay isang programa na hango sa mga katuruan ni Dr. Charles Stanley. Tinatalakay nito ang mga paksa na may kinalaman sa personal na pamumuhay ng isang kristiyano at maging ang pagsubok o mga ibat-ibang sulirinan na pangkariniwan sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga makabuluhang mensahe mulsa sa Salita ng Diyos, layunin nito na makapaghatid sa atin ng pag pag-asa at maimulat ang ating kaisipan sa mga pangako mula sa Salita ng Diyos.

Testimony

Name: Harvey

Place: Camaligan, Camarines Sur

Mumunting Kutitap

Ang Mumunting Kutitap ay isang programang pambata na disenyo at likha mismo ng TWR Philippines upang makapaghatid ng mga makabuluhang aral sa murang isipan ng mga bata. Sa pamamagitan ng mga malikhaing kuwento at musika, layunin nito na maitanim sa isip at puso ng mga bata ang kahalagahan ng pananampalataya sa Diyos, pag-ibig sa bayan, at malasakit sa kapwa. Sa mahabang panahon, ang Mumunting Kutitap ay naging paboritong programa ng maraming pamilya sa maraming panig ng bansa.

Testimony

Name: Harvey

Place: Camaligan, Camarines Sur

Absolutely 24/7

Sa pamamagitan ng mga napapanahong paksa at makabuluhang talakayan, mabisang naipahahayag ng programang Absolutely 24/7 sa mga kabataan ang mga mensaheng espirituwal, pagbabago, at mga hamong angkop para sa kanila. Nilalayon ng programang ito na maipahayag sa bawat kabataan na wala ng mas masarap pa sa buhay na nakay Hesus at siya ay may layunin para sa kanila; siya man ay naniniwala na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ganundin, ang Absolutely 24/7 ay isa sa mga programang disenyo at likha mismo ng TWR Philippines.

Testimony

Name: Harvey

Place: Camaligan, Camarines Sur

Raniag iti Namnama

Isang napakagandang programa na sadyang nilikha para sa mga kababaihan upang maging kaagapay nila tungo sa buhay na kasiyasiya. Tunay na napakahalaga ng tungkulin ng isang babae sa bawat salin-lahing dumaraan sa mundo. Kaya marapat na matanglawan ang daan na kanilang tinatahak sa pamamagitan ng liwanag ng nagmumula sa Salita ng Dios. Adhikain ng programang ito na maihayag ang tunay na layunin ng Dios sa buhay ng mga kababaihan. Marami ang nagtatanong kung ano nga ba ang ganap na dahilan ng buhay. Ito ay naisalin at napakikinggan sa wikang Ilokano.

Testimony

Name: Harvey

Place: Camaligan, Camarines Sur

Ang Giya sa Kinabuhi

Ito ay isang programa na hango sa mga katuruan ni Dr. Charle Stanley. Tinatalakay nito ang mga paksa na may kinalaman sa personal na pamumuhay ng isang kristiyano at maging ang pagsubok o mga ibat-ibang sulirinan na pangkariniwan sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga makabuluhang mensahe mulsa sa Salita ng Diyos, layunin nito na makapaghatid sa atin ng pag pag-asa at maimulat ang ating kaisipan sa mga pangako mula sa Salita ng Diyos. Ito ay naisalin at napakikinggan sa wikang Cebuano.

Testimony

Name: Harvey

Place: Camaligan, Camarines Sur

Dan-ag sa Kamatuuran

Pagninilay ng Salita ng Dios simula sa araw ng paglikha ng Dios sa aklat ng Genesis hanggang sa araw ng kaniyang dakilang paghuhukom sa aklat ng Pahayag. Sa pagtalakay ng bawat kabanata ay naihahayag ang dakilang katotohanang magbibigay daan tungo sa landas ng buhay na siyang nais ng Dios na lakaran ng tao. Hindi maipagkakaila ng sinuman na lahat tayo ay naglalakbay sa buhay na ito, ngunit ang tanong: Saan ka patutungo? Sa bawat liwanag na iyong makikita sa pagbubulay ng Salita ng Dios nabubuo ang iyong katiyakan tungkol sa nais ng Dios na iyong dapat na maging hantungan. Ito ay naisalin at napakikinggan sa wikang Cebuano.

Testimony

Name: Harvey

Place: Camaligan, Camarines Sur

Kahayag sa Paglaum

Isang napakagandang programa na sadyang nilikha para sa mga kababaihan upang maging kaagapay nila tungo sa buhay na kasiyasiya. Tunay na napakahalaga ng tungkulin ng isang babae sa bawat salin-lahing dumaraan sa mundo. Kaya marapat na matanglawan ang daan na kanilang tinatahak sa pamamagitan ng liwanag ng nagmumula sa Salita ng Dios. Adhikain ng programang ito na maihayag ang tunay na layunin ng Dios sa buhay ng mga kababaihan. Marami ang nagtatanong kung ano nga ba ang ganap na dahilan ng buhay. Ito ay naisalin at napakikinggan sa wikang Cebuano.

Testimony

Name: Harvey

Place: Camaligan, Camarines Sur

Sagid iti Dios

Ito ay isang programa na hango sa mga katuruan ni Dr. Charle Stanley. Tinatalakay nito ang mga paksa na may kinalaman sa personal na pamumuhay ng isang kristiyano at maging ang pagsubok o mga ibat-ibang sulirinan na pangkariniwan sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga makabuluhang mensahe mulsa sa Salita ng Diyos, layunin nito na makapaghatid sa atin ng pag pag-asa at maimulat ang ating kaisipan sa mga pangako mula sa Salita ng Diyos. Ito ay naisalin at napakikinggan sa wikang Ilokano.

Testimony

Name: Harvey

Place: Camaligan, Camarines Sur

Bagnus iti Biag

Pagninilay ng Salita ng Dios simula sa araw ng paglikha ng Dios sa aklat ng Genesis hanggang sa araw ng kaniyang dakilang paghuhukom sa aklat ng Pahayag. Sa pagtalakay ng bawat kabanata ay naihahayag ang dakilang katotohanang magbibigay daan tungo sa landas ng buhay na siyang nais ng Dios na lakaran ng tao. Hindi maipagkakaila ng sinuman na lahat tayo ay naglalakbay sa buhay na ito, ngunit ang tanong: Saan ka patutungo? Sa bawat liwanag na iyong makikita sa pagbubulay ng Salita ng Dios nabubuo ang iyong katiyakan tungkol sa nais ng Dios na iyong dapat na maging hantungan. Ito ay naisalin at napakikinggan sa wikang Ilokano

Testimony

Name: Harvey

Place: Camaligan, Camarines Sur

Ang Pulong sa Sini ng Adlaw

An Pulong Yana nga Panahon ay isang programa na sinimulan ni Dr. Paul Schroeder na ang tanging layunin ay maihatid ang mensahe ng kaligtasang nakay Hesu-Kristo sa buong mundo. Hindi rito tinatalakay ang alinman patungkol sa pulitika, magkakaibang katuruan ng mga simbahan, o para lang makapagbigay aliw sa mga tagapakinig. Ang tanging mithiin ng the programang ito ay mabigyang kaalaman ang lahat patungkol sa mabuting balita at maitimo sa mga tagapakinig ang pagsampalataya kay Hesus na ating Manunubos. Ito ay nailsalin at napapakinggan sa wikang Hiligaynon.

Testimony

Name: Harvey

Place: Camaligan, Camarines Sur

An Pulong Yana nga Panahon

An Pulong Yana nga Panahon ay isang programa na sinimulan ni Dr. Paul Schroeder na ang tanging layunin ay maihatid ang mensahe ng kaligtasang nakay Hesu-Kristo sa buong mundo. Hindi rito tinatalakay ang alinman patungkol sa pulitika, magkakaibang katuruan ng mga simbahan, o para lang makapagbigay aliw sa mga tagapakinig. Ang tanging mithiin ng the programang ito ay mabigyang kaalaman ang lahat patungkol sa mabuting balita at maitimo sa mga tagapakinig ang pagsampalataya kay Hesus na ating Manunubos. Ito ay nailsalin at napapakinggan sa wikang Waray-Waray

Testimony

Name: Harvey

Place: Camaligan, Camarines Sur

DOWNLOAD PROGRAMS

© 2017 TWR Philippines

P.O. Box 332, Baguio City, Philippines

Phone: (074)424-1262